Fort Battice is een groot artillerie bolwerk met een totale oppervlakte van 47 ha. Het fort omvatte 15 blokken waarvan  5 artilleriekoepels hiervan blijft slechts 1 over. Het centrale gedeelte 15 ha groot waar de geschutskoepels op lagen heeft de vorm van een vijfhoek. Deze is langs 4 vier zijden omgeven door een anti-tankgracht, aan de zijde van blok 2 is hij afgesloten door een hoge muur, bij blok BE (Bloc Entrée) is hij open hier waren anti-tankversperringen voorzien.
In de anti-tankgracht liggen een aantal blokken om de gracht  onder vuur te kunnen nemen. Waar de spoorlijn liep was geen gracht hier waren 2 blokken voorzien van anti-tankgeschut en machinegeweren.

Het fort had 2 ingangen, blok BE - ingang in vredestijd - en blok Waucomont - ingang in oorlogstijd. Verder is het fort uitgerust met een ondergrondse kazerne met hospitaal, een machinezaal voor het opwekken van de nodige elektriciteit, munitiemagazijnen, liften voor de munitie, ventilatoren en alles wat nodig was om het de duur van een belegering van 1 maand uit te houden. Een ondergronds netwerk van galerijen met een lengte van ongeveer 3,5km op 30m diepte verbindt de diverse installaties.

Het garnizoen van het fort was 750 soldaten sterk.

Fort Battice was het meest vooruitgeschoven fort van de PFL 1 en dus zeer belangrijk voor de verdediging.  Vandaar de zwaardere bepantsering en de grotere voorraad munitie.


In het fort bevinden zich een groot aantal muurschilderingen. Het fort van Battice is het enige Belgische fort waar zo een groot aantal muurschilderingen voorkomen. Deze fresco's werden door de bemanning aangebracht tijdens de vooroorlogse periode

In vredestijd verbleven de manschappen in bovengrondse houten barakken.

Bewapening:

2 gepantserde artilleriekoepels met ieder 2 kanonnen van 120 mm : vuurbereik 17 km over 360°

3 gepantserde artilleriehefkoepels met ieder 2 kanonnen van 75 mm : vuurbereik 10 km over 360°

2 kazematten met ieder 2 anti-tankkanonnen van 60 mm.

Diverse kazematten ter verdediging van de anti-tankgracht en de omgeving van het fort met zoeklichten, Maxim 08/15 7,65 mm in kazematten en gepantserde klokken.
FORT VAN BATTICE
Het fort!
Plattegrond van het fort.
Identificatieplaatje alternator