DE ONDERGROND
  • Het grootste gedeelte van het fort ligt 30 m onder de grond. Al de bunkers, 15 in het totaal zijn via een ondergronds gangenstelsel van 2,8 km met elkaar verbonden.
  • Om het garnizoen gedurende de gevechten onderdak te bieden had men een ondergrondse kazerne gebouwd, uitgerust met een hospitaal, slaapzalen, ontspanningsruimte, keuken, waszaal, douchezaal enz.
  • Het fort was eveneens uitgerust met een elektriciteitscentrale met zes diesel stroomaggregaten die de nodige energie leverden om het fort in bedrijf te houden.

 


Top | Plan | Previous | Next | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by   Dany Jammaer

Dieselvoorraadtanks

Hoofdventilator

Wasbakken

Stroomgroep

Ondergrondse galerijen