HET FORT ALS TESTTERREIN.
  • Tijdens de bezetting gebruikte het Duitse leger het fort als proefterrein.
  • Boven de artilleriekoepels werden 12 meter hoge houten torens opgetrokken. Hierin hing men 30,5 cm mortieren met de vuurmond naar beneden. Vervolgens vuurde men pantsergranaten af op de koepels. Het ganse gebeuren werd gefilmd met een snelloopcamera om de uitwerking van de granten op het staal te kunnen nagaan.
  • Ook Röchling-granaten werden op het fort uitgetest. In het munitiemagazijn van B Zuid kan men nog steeds sporen hiervan zien
  • Röchling-granaten zijn lange smalle projectielen die in een hoge boogvormige baan op het fort werden afgevuurd, hierdoor haddden zij voldoende kinetische energie om tot in de ondergrondse lokalen door te dringen en daar dan tot ontploffing te komen.

 


Top | Plan | Previous | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by   Dany Jammaer

Houten toren voor testen op koepels

 

Inslag Röchling-granaat

 

Röchling granaat