OMGEVINGSVERDEDIGING
  • Om de vijand buiten het centrale gedeelte van het fort te houden was het langs vier zijden omgeven door een droge gracht van 15 m breed en 5 m diep. Langs de buitenzijde was deze afgeboord door een muur. De volledige gracht kon onder vuur genomen worden met machinegeweren vanuit bunkers die in de binnenzijde van de gracht lagen.(B III, B IV CE, B V en B VII) Om 's nachts de gracht te kunnen verlichten waren deze blokken uitgerust met gepantserde zoeklichten.
  • Het glacis kon eveneens onder vuur gehouden worden met machinegeweren vanuit stalen klokken die op de top van de blokken stonden. (B III, B IV, B V en B VII)
  • Het centraal massief kon indien nodig beschoten worden met kartetsen afgevuurd met de 75 mm kanonnen.
  • B I en B II hadden ieder twee 60 mm antitankkanonnen om eventuele over de spoorweg aanrukkende tanks onder vuur te nemen.

Top | Plan | Previous | Next | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by Dany Jammaer

Maxim mitrailleur

Machinegeweer klok

Blok VII

Blok V

Antitankkanon 60 mm