FRESCO'S
  • In het fort van Battice bevinden zich een groot aantal muurschilderingen. Het fort van Battice is het enige Belgische fort waar zo een groot aantal muurschilderingen voorkomen.
  • Deze fresco's werden door de bemanning aangebracht tijdens de vooroorlogse periode.
  • Deze muurschilderigen fleurden het ondergrondse leven van het garnizoen wat op en waren tevens de uitdrukking van hun gemoedstoestand.

 


Top | Plan | Previous | Next | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by   Dany Jammaer

Fresco

Fresco

Fresco

Fresco

Fresco