WELKOM IN HET FORT VAN BATTICE
  • Het fort van Battice, gebouwd voor de tweede Wereldoorlog, is een militair bouwwerk om België te beschermen tegen een eventuele Duitse inval. Het maakte deel uit van de PFL I (Position Fortifiée Liége I). Het fort is gebouwd op het oostelijke uiteinde van het plateau van Herve op 330 m hoogte en op 17 km van de Duitse grens. Battice was het meest vooruitgeschoven punt van de PFL I.
  • Het centrale gedeelte van het fort is een vijfhoek die langs vier zijden omgeven is door een antitankgracht. Langs de zijde van de spoorlijn nr. 38 was er geen gracht voorzien. Het centrale gedeelte had een oppervlakte van 13,5 ha. De oppervlakte van het ganse fort besloeg ongeveer 47 ha..
  • Met de bouw van het fort werd begonnen in april 1934. Bij het uitbreken van de oorlog was men nog steeds bezig met de afwerking ervan.
  • Het fort van Battice had een garnizoen van ongeveer 750 manschappen. Na de overgave op 22 mei 1940 vertrokken de manschappen voor vijf jaar in krijgsgevangenschap naar Duitsland.
  • Na de kapitulatie werd het fort door de Duitsers ontmanteld en als testterrein gebruikt.

Next | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by  Dany Jammaer

Blok NE
Blok II met observatieklok
Oprijweg
Naar plan
Blok I
Observatieklok bij Jonckay