DE INGANGEN
  • Het fort van Battice heeft twee ingangen: BE en Waucomont.
  • BE was de ingang in vredestijd en de enige met een lift. Bij het uitbreken van de oorlog werd deze ingang afgesloten met  een zwaar stalen hek en een dubbele balkversperring. Het hek kon onder vuur genomen worden door Browning mod. 30 machinegeweer vanuit een bunkertje. De houten vloer van de ingang kon weggeschoven worden onder de muur, er kwam dan een valkuil van 4 meter diep bloot te liggen. Buizen lieten toe handgranaten naar buiten te werpen.
  • Waucomont was de ingang in oorlogstijd. Deze lag een beetje verwijderd van het centrale gedeelte van het fort. Dit moest mogelijk maken dat men tijdens de gevechten zonder al te veel problemen in of uit het fort kon komen.
  • In vredestijd was het garnizoen gehuisvest in de houten barakken van de bovengrondse kazerne.Vanuit één van deze gebouwen had men een toegang (tobogan) gegraven naar de ondergrondse galerijen. Het eerste gedeelte was een glijbaan, het tweede gedeelte een ladder.

Top | Plan | Next | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by Dany Jammaer

Trap bij B V

Versperring bij waucomont

Glijbaan

Blok BE

Valkuil bij blok BE