DE ARTILLERIE
  • Het fort van Battice was uitgerust met twee verschillende kalibers.
  • B zuid en B noord waren twee draaikoepels met ieder twee 120 mm kanonnen. Deze koepels met een diameter van 6 m en een dekpantser van 60 cm dik wogen 210 ton en hadden een bereik van ongeveer 17 km. Voor iedere loop waren er 1.500 granaten voorzien.
  • A noord, B IV en B VI waren hefkoepels met ieder twee 75 mm kanonnen. Het dekpantser was 45 cm dik en het beweegbaar gedeelte van deze koepels woog 125 ton. Door middel van een hefboom en een tegengewicht van 30 ton kon de koepel met weinig kracht omhoog gebracht worden om te kunnen schieten. Het bereik van deze koepels was slechts 10 km. Munitievoorraad per loop: 2000 granaten en 300 kartetsen.
  • De voorraad munitie lag opgestapeld in ondergrondse magazijnen. Om de veiligheid te vergroten had iedere koepel zijn eigen magazijn.
  • De nodige informatie om de kanonnen te richten en eventueel bij te stellen tijdens het schieten werd verzameld door observatieposten die binnen en buiten het fort lagen. Deze waren met het fort verbonden via telefoonlijnen.

Top | Plan | Previous | Next | Home | Visits


Created on 1999/02/28 by   Dany Jammaer

Koepel 120 na de gevechten

Koepel 75 mm in vuurpositie

Munitiemagazijn B zuid

Wagentje voor munitietransport

Observatiepost MN 29

Observatieklok voor artillerie